۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

آدرس جدید دلواره ها

با توجه به فیلتر شدن دلواره ها در ایران ، از این پس مطالب من را در آدرس زیر بخوانید:
www.delvarehaa.blogspot.com